Dobrá Voda u Telče, kde se penzion nachází, byla původně hornickou osadou. První zmínky o této osadě pocházejí z roku 1353. Po celá staletí byla pak známa těžbou stříbra. Poslední pokusy o obnovení těžby se datují počátkem 20. století.

Malé lázně zde byly uvedeny do provozu počátkem 17. století. Některé historické prameny dokonce uvádějí, že jde o nejstarší lázně na Moravě. Na koupele bylo zprvu užíváno studené vody, až v roce 1645 byly nedaleko pramene otevřeny dva lázeňské objekty - budovy dnešního penzionu. Místní voda s vyšším obsahem síry se používala k léčbě pohybového ústrojí.

Roku 1912 se na Dobré Vodě objevuje pan Antonín Máca, praděd dnešního majitele. Za dobu jeho provozování lázní a za čas další činnosti jeho dcery Anny s chotěm Ladislavem Kazdou (o němž píše krásně F. Kožík ve své knize Město šťastných lásek) se stává Dobrá Voda vyhledávaným místem přátelských setkání pražských a brněnských umělců - za všechny jmenujeme hudebního skladatele V. Petrželku (později jeho syna Ivana), Z. Blažka, J. Francla, dirigenta Bř. Bakalu, gentlemana J. Karáska s chotí - herečkou D. Pisstoriovou, literáty J. Budína (otec naší první porevoluční velvyslankyně v USA Rity Klímové), A.J. Liehma (dodnes aktivní spisovatel a kritik žijící ve Francii), herce B. Záhorského, Z. Kampfa, V. Fialovou (nezapomenutelná Divá Bára ve stejnojmeném filmu), režiséra E.F. Buriana ... Dnes by to byla skutečně dlouhá řada jmen, neustále se rozšiřující.

Zcela samostatnou a ojedinělou kapitolu zde "napsalo" natáčení filmu Až přijede kocour s J. Werichem v hlavní roli. Natáčení sice probíhalo v Telči, avšak většinou volného času trávili právě zde.

V šokujících padesátých letech byly lázně vyvlastněny a lázeňská činnost ukončena. Počátkem let devadesátých, po restituci areálu původním majitelům, se začíná nová historie, jíž se můžete zúčastnit i vy.

Dobrá Voda 1, 588 56 TELČ

tel: +420 602 548 199
letoviskodobravoda@centrum.cz